Truyền Hình Đài Loan - Lắp Đặt truyền Hình Taiwan TV

Địa chỉ đại sứ quán đài loan tại hà nội - 239 Xuan Thuy

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Địa chỉ : 5th Floor HITC Building, 239 Xuan Thuy Street , Cau Giay District, Hanoi Vietnam
Điện thoại+844-833-5501
Email : tecohn@netnam.vn
             vnm@mofa.gov.tw


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chia sẻ bài viết: chia se chia se chia se chia se chia se

Địa chỉ đại sứ quán đài loan tại hà nội - 239 Xuan Thuy

Địa chỉ : 5th Floor HITC Building, 239 Xuan Thuy Street , Cau Giay District, Hanoi Vietnam
Điện thoại+844-833-5501
Email : tecohn@netnam.vn
             vnm@mofa.gov.tw


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét